วันที่ 01/12/2561  ถึง 07/12/2561 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ (วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.๙)   มีผู้สมัคร 9 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ  ที่อยู่  วันที่สมัคร
       1    นางสาวจิรสุดา   กรุงเทพมหานคร  12 พฤศจิกายน 2561
       2    นางสาวสมจินต์   นนทบุรี  9 พฤศจิกายน 2561
       3    นางสาวปรวีร์   กรุงเทพมหานคร  6 พฤศจิกายน 2561
       4    นางสาวปารดา   กรุงเทพมหานคร  2 พฤศจิกายน 2561
       5    นายชายะ   พระนครศรีอยุธยา  29 ตุลาคม 2561
       6    ธัญญา   ปทุมธานี  12 ตุลาคม 2561
       7    นางสาวธรรศญา   กรุงเทพมหานคร  5 ตุลาคม 2561
       8    นายติณณภพ   กรุงเทพมหานคร  23 กันยายน 2561
       9    นางกิตติยา   กรุงเทพมหานคร  18 กันยายน 2561
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์:
035-248000 ต่อ 8139, 8144
E-mail:
vipassana.officer@gmail.com
happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู สมัครเป็นอาจารย์สอนสถานศึกษาทั่วประเทศ