วันที่ 23/11/2561  ถึง 25/11/2561 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒   มีผู้สมัคร 39 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ  ที่อยู่  วันที่สมัคร
       1    นางสาวพอรุ้ง   กรุงเทพมหานคร  13 พฤศจิกายน 2561
       2    นางณิชาลฏา   นนทบุรี  12 พฤศจิกายน 2561
       3    นางสาวธรรมาภรณ์   กรุงเทพมหานคร  12 พฤศจิกายน 2561
       4    นางสาวชาตยา   พิจิตร  12 พฤศจิกายน 2561
       5    นางสาวจรรยารักษ์   กรุงเทพมหานคร  12 พฤศจิกายน 2561
       6    นายขวัญตระกูล   กรุงเทพมหานคร  12 พฤศจิกายน 2561
       7    นางสาวสุประวีณ์   สมุทรปราการ  10 พฤศจิกายน 2561
       8    นางสาวสุชญา   สมุทรปราการ  10 พฤศจิกายน 2561
       9    นางบุษยจรรย์   นนทบุรี  10 พฤศจิกายน 2561
       10    นางสาสวิภาวี   กรุงเทพมหานคร  10 พฤศจิกายน 2561
       11    นางสาว วรัญญา   นนทบุรี  8 พฤศจิกายน 2561
       12    นางสาวศรัณยา   นนทบุรี  8 พฤศจิกายน 2561
       13    นางสาวอัจฉรีย์   กรุงเทพมหานคร  6 พฤศจิกายน 2561
       14    นางณวพร   กรุงเทพมหานคร  5 พฤศจิกายน 2561
       15    นางสาวศิริวรรณ   นนทบุรี  5 พฤศจิกายน 2561
       16    นางสาววรรณอาภรณ์   กรุงเทพมหานคร  2 พฤศจิกายน 2561
       17    นางชญานิศา   กรุงเทพมหานคร  2 พฤศจิกายน 2561
       18    นายชยพล   กรุงเทพมหานคร  2 พฤศจิกายน 2561
       19    นายชายะ   พระนครศรีอยุธยา  29 ตุลาคม 2561
       20    นางสุวณี   ปทุมธานี  27 ตุลาคม 2561
       21    นายผดุงศักดิ์   กรุงเทพมหานคร  27 ตุลาคม 2561
       22    นางพจณีย์   นครศรีธรรมราช  26 ตุลาคม 2561
       23    นางสาวสุภาวรรณ   กรุงเทพมหานคร  26 ตุลาคม 2561
       24    นางสาวบุษราภรณ์   สมุทรปราการ  25 ตุลาคม 2561
       25    นางสาวปราณี   กรุงเทพมหานคร  17 ตุลาคม 2561
       26    นางสาวพัชรินทร์   สมุทรปราการ  14 ตุลาคม 2561
       27    นางสาวทัศนีย์วรรณ   สมุทรปราการ  14 ตุลาคม 2561
       28    นางสาวสุรัตน์   กรุงเทพมหานคร  9 ตุลาคม 2561
       29    นางลาวัลย์   นนทบุรี  9 ตุลาคม 2561
       30    นางสาวนิษฐกานต์   กรุงเทพมหานคร  5 ตุลาคม 2561
       31    นายอุบล   ปทุมธานี  4 ตุลาคม 2561
       32    นางสาวกรกนก   กรุงเทพมหานคร  27 กันยายน 2561
       33    นางสาวฐิตาภา   กรุงเทพมหานคร  27 กันยายน 2561
       34    นางภาวิณี   กรุงเทพมหานคร  25 กันยายน 2561
       35    นางภาวิณี   กรุงเทพมหานคร  25 กันยายน 2561
       36    นางสุพาพร   กรุงเทพมหานคร  25 กันยายน 2561
       37    นายติณณภพ   กรุงเทพมหานคร  23 กันยายน 2561
       38    นางลลดา   ปทุมธานี  14 กันยายน 2561
       39    นางสาวจุฬาภรณ์   พระนครศรีอยุธยา  11 กันยายน 2561
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์:
035-248000 ต่อ 8139, 8144
E-mail:
vipassana.officer@gmail.com
happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู สมัครเป็นอาจารย์สอนสถานศึกษาทั่วประเทศ