วันที่ 07/09/2561  ถึง 13/09/2561 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๒๓ /๒๕๖๑   มีผู้สมัคร 19 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ  ที่อยู่  วันที่สมัคร
       1    นายธนู   กรุงเทพมหานคร  16 สิงหาคม 2561
       2    นางสาววีนัสรา   กรุงเทพมหานคร  14 สิงหาคม 2561
       3    นางอนงค์   กรุงเทพมหานคร  11 สิงหาคม 2561
       4    นางจันทิมา   ปทุมธานี  11 สิงหาคม 2561
       5    นางสาวกฤตกัญญาวีร์   นนทบุรี  9 สิงหาคม 2561
       6    นางสาววันทนีย์   สมุทรปราการ  31 กรกฎาคม 2561
       7    นางสาววุฒิภัทร   กรุงเทพมหานคร  26 กรกฎาคม 2561
       8    นายนายธนบูลย์   กรุงเทพมหานคร  17 กรกฎาคม 2561
       9    นางสาวเปรมฤดี   กรุงเทพมหานคร  22 มิถุนายน 2561
       10    นางธัญวัลย์   ปทุมธานี  6 มิถุนายน 2561
       11    นางสาววัชรี   นนทบุรี  6 มิถุนายน 2561
       12    นางสาวณัฐรวี   กรุงเทพมหานคร  5 มิถุนายน 2561
       13    นางสาวพิมพ์ปวีณ์   กรุงเทพมหานคร  10 พฤษภาคม 2561
       14    นางสาวพนิดา   กรุงเทพมหานคร  19 เมษายน 2561
       15    นางสาวดาราวรรณ   กรุงเทพมหานคร  19 เมษายน 2561
       16    นางสาวกนิษฐ์กานต์   กรุงเทพมหานคร  19 เมษายน 2561
       17    นายกฤษฎางค์   กรุงเทพมหานคร  19 เมษายน 2561
       18    นายนพดล   นนทบุรี  14 มีนาคม 2561
       19    นายราชวณิชย์   กรุงเทพมหานคร  20 ธันวาคม 2560
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์:
035-248000 ต่อ 8139, 8144
E-mail:
vipassana.officer@gmail.com
happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู สมัครเป็นอาจารย์สอนสถานศึกษาทั่วประเทศ