วันที่ 24/08/2561  ถึง 26/08/2561 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๒๒ /๒๕๖๑   มีผู้สมัคร 49 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ  ที่อยู่  วันที่สมัคร
       1    นางสาวกุลณพัฒน์   กรุงเทพมหานคร  17 สิงหาคม 2561
       2    นางเกศกาญจน์   พระนครศรีอยุธยา  16 สิงหาคม 2561
       3    นางสาวสิริวรรณ   นครปฐม  16 สิงหาคม 2561
       4    นางสาวพรทิพย์   นครราชสีมา  16 สิงหาคม 2561
       5    นางสาวเบญจมาศ   กรุงเทพมหานคร  15 สิงหาคม 2561
       6    นายอาทิตย์   พระนครศรีอยุธยา  14 สิงหาคม 2561
       7    นายอรรถกร   นนทบุรี  14 สิงหาคม 2561
       8    นายวิษณุ   กรุงเทพมหานคร  14 สิงหาคม 2561
       9    นางสาวเกศนีย์   สระบุรี  11 สิงหาคม 2561
       10    นางสาววัลธิตา   ชลบุรี  9 สิงหาคม 2561
       11    นางเปรมปรีดิ์   นนทบุรี  9 สิงหาคม 2561
       12    นางคนึงนิจ   นนทบุรี  9 สิงหาคม 2561
       13    นายเกรียงศักดิ์   นนทบุรี  7 สิงหาคม 2561
       14    นางวนิดา   ลพบุรี  3 สิงหาคม 2561
       15    นางสาวศศินบุญ   กรุงเทพมหานคร  3 สิงหาคม 2561
       16    นายอัครพงษ์   กรุงเทพมหานคร  30 กรกฎาคม 2561
       17    นางสาวพิรุฬห์พร   กรุงเทพมหานคร  30 กรกฎาคม 2561
       18    นายสมภพ   ขอนแก่น  29 กรกฎาคม 2561
       19    นางสาวพัทธนันท์   ปทุมธานี  29 กรกฎาคม 2561
       20    นางสาวอริยาพัชร   ปทุมธานี  29 กรกฎาคม 2561
       21    นายชาญกสิณ   นนทบุรี  29 กรกฎาคม 2561
       22    นางนภัสบงกช   นนทบุรี  29 กรกฎาคม 2561
       23    นางพรรณพิไล   นนทบุรี  21 กรกฎาคม 2561
       24    นายคฑาเดช   ปทุมธานี  19 กรกฎาคม 2561
       25    นายอิศร   พระนครศรีอยุธยา  18 กรกฎาคม 2561
       26    นางสาวสุทัชชา   กรุงเทพมหานคร  18 กรกฎาคม 2561
       27    นางสาวสุดารัตน   สมุทรปราการ  15 กรกฎาคม 2561
       28    นางสาวอรณิดา   กรุงเทพมหานคร  14 กรกฎาคม 2561
       29    นางวันเพ็ญ   กรุงเทพมหานคร  14 กรกฎาคม 2561
       30    นางสาวนภาภร   กรุงเทพมหานคร  14 กรกฎาคม 2561
       31    นางสาวธนกาญจน์   เพชรบุรี  14 กรกฎาคม 2561
       32    นางวิไล   กรุงเทพมหานคร  13 กรกฎาคม 2561
       33    นางสาวพรนิภา   กรุงเทพมหานคร  13 กรกฎาคม 2561
       34    นางสาวบุษราภรณ์   สมุทรปราการ  12 กรกฎาคม 2561
       35    นางสาวมาละดี   กรุงเทพมหานคร  11 กรกฎาคม 2561
       36    นายพฤทธิ์   ชัยนาท  11 กรกฎาคม 2561
       37    นางสาวศยามล   กรุงเทพมหานคร  10 กรกฎาคม 2561
       38    นางสาวสุพัตรา   กรุงเทพมหานคร  7 กรกฎาคม 2561
       39    นางสาวพิมพ์อัปสร   กรุงเทพมหานคร  3 กรกฎาคม 2561
       40    นางสาวนวพร   สมุทรปราการ  24 มิถุนายน 2561
       41    นางสาวเปรมฤดี   กรุงเทพมหานคร  22 มิถุนายน 2561
       42    นางสาวเปรมฤดี   กรุงเทพมหานคร  22 มิถุนายน 2561
       43    นางสาวเปรมฤดี   กรุงเทพมหานคร  22 มิถุนายน 2561
       44    นางสาวเปรมฤดี   กรุงเทพมหานคร  22 มิถุนายน 2561
       45    นางสาวญาณิกา   สตูล  18 มิถุนายน 2561
       46    นางสาวอมรมาศ   กรุงเทพมหานคร  11 มิถุนายน 2561
       47    นายรุ่งจันทร์   กรุงเทพมหานคร  20 เมษายน 2561
       48    นายประวิทย์   กรุงเทพมหานคร  19 เมษายน 2561
       49    นางสาวอริสรา   กรุงเทพมหานคร  19 เมษายน 2561
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์:
035-248000 ต่อ 8139, 8144
E-mail:
vipassana.officer@gmail.com
happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู สมัครเป็นอาจารย์สอนสถานศึกษาทั่วประเทศ