ผู้อำนวยการส่วนวางแผนฯ
ปฏิทินกิจกรรม
ประกาศและระเบียบ
 • ประกาศ การแบ่งส่วนงาน 2556 ราชกิจจานุเบกษา
 • การแบ่งส่วนงาน พ.ศ. 2556 ภายใน
 • อัตราค่าบำรุงการใช้อาคารและสถานที่ มจร อยุธยา พ.ศ. 2552
 • ข้อบังคับ กองทุนวิปัสสนาธุระ 2546
 • ดูประกาศและระเบียบทั้งหมด
  คู่มือกิจกรรมส่วนวางแผนฯ
 • คู่มือพระธรรมวิทยากร กรมการศาสนา
 • แบบรายงานการปฏิบัติงานของหัวหน้าทดลองปฏิบัติงานและพระวิทยากรทดลองปฏิบัติงาน
 • คู่มือการประกันคุณภาพ สถาบันวิปัสสนาธุระ 2559
 • ดูคู่มือกิจกรรมทั้งหมด
  ทำเนียบพระวิทยากร/พุทธอาสา
 • ทำเนียบพระวิทยากร
 • พุทธอาสาสมัคร
 • ศูนย์ฝึกอบรมและปฏิบัติธรรม
 • วัดอโยธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
 • ศูนย์ปฏิบัติธรรมสหปฏิบัติอารยาภิวัทธ์ เขื่อนกระเสียว
 • วัดโพธิ์พุฒตาล เขตบางบอน กทม.
 • สวนธรรมศรีปทุม
 • สถิติเว็บไซต์
  ออนไลน์ 1 คน
  วันนี้ 13 คน
  เมื่อวานนี้ 11 คน
  เดือนนี้ 303 คน
  เดือนที่ผ่านมา 282 คน
  ทั้งหมด 5,343 คน
  เริ่มนับวันที่ 9 ธันวาคม 2558
  Facebook ส่วนวางแผนฯ
  การประกันคุณภาพ
  Font และแบบฟอร์มเอกสารราชการ

  * Sipa_Font_Installer.zip (2565 KB - ดาวน์โหลด 82815 ครั้ง.)
  * คู่มือการติดตั้ง การใช้งาน Font TH SarabunPSK Package.pdf (387.7 KB - ดาวน์โหลด 26752 ครั้ง.)
  * แม่แบบหนังสือราชการ.zip (100.06 KB - ดาวน์โหลด 12345 ครั้ง.)
  * IT9.zip (351 KB - ดาวน์โหลด 12603 ครั้ง.)
  * THSarabunNew.zip (405.55 KB - ดาวน์โหลด 13589 ครั้ง.)

  : Download? (4 kb)
  : Download? (4 kb)
  : Download? (4 kb)
  : Download? (4 kb)
  : Download? (4 kb)
  : Download? (4 kb)
  ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม สถาบันวิปัสสนาธุระ
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
  โทร. 0 3524 8008
  E-mail: charnb008@gmail.com, ch_koki@hotmail.com, happiness2009@hotmail.com