ผู้อำนวยการส่วนวางแผนฯ
ปฏิทินกิจกรรม
ประกาศและระเบียบ
 • ประกาศ การแบ่งส่วนงาน 2556 ราชกิจจานุเบกษา
 • การแบ่งส่วนงาน พ.ศ. 2556 ภายใน
 • อัตราค่าบำรุงการใช้อาคารและสถานที่ มจร อยุธยา พ.ศ. 2552
 • ข้อบังคับ กองทุนวิปัสสนาธุระ 2546
 • ดูประกาศและระเบียบทั้งหมด
  คู่มือกิจกรรมส่วนวางแผนฯ
 • คู่มือพระธรรมวิทยากร กรมการศาสนา
 • แบบรายงานการปฏิบัติงานของหัวหน้าทดลองปฏิบัติงานและพระวิทยากรทดลองปฏิบัติงาน
 • คู่มือการประกันคุณภาพ สถาบันวิปัสสนาธุระ 2559
 • ดูคู่มือกิจกรรมทั้งหมด
  ทำเนียบพระวิทยากร/พุทธอาสา
 • ทำเนียบพระวิทยากร
 • พุทธอาสาสมัคร
 • ศูนย์ฝึกอบรมและปฏิบัติธรรม
 • วัดอโยธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
 • ศูนย์ปฏิบัติธรรมสหปฏิบัติอารยาภิวัทธ์ เขื่อนกระเสียว
 • วัดโพธิ์พุฒตาล เขตบางบอน กทม.
 • สวนธรรมศรีปทุม
 • สถิติเว็บไซต์
  ออนไลน์ 1 คน
  วันนี้ 2 คน
  เมื่อวานนี้ 18 คน
  เดือนนี้ 2 คน
  เดือนที่ผ่านมา 305 คน
  ทั้งหมด 5,672 คน
  เริ่มนับวันที่ 9 ธันวาคม 2558
  Facebook ส่วนวางแผนฯ

   

  มจร .รับสมัครนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
  ไทยเป็นเจ้าภาพวิสาขบูชาโลกปี ๕๙ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระราชินี ๘๔ พรรษา
  เมื่อวันที่ ๓-๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ มหาจุฬาฯ วังน้อย: ศาสตราจารย์ ดร. พระพรหมบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  ทั้งหมด
 • ขั้นตอนการจองค่าย
 • ศึกษากระบวนการฝึกอบรมบุคลากรทางพระพุทธศาสนาของ พระโพธิญาณเถระ ( ชา สุภทฺโท)
 • หลักสูตรค่ายคุณธรรมที่เปิดบริการ
 • หลักสูตรวิปัสสนาที่เปิดบริการ
 • ทั้งหมด
  Timeline Photos (9 ภาพ)
  Mobile Uploads (2 ภาพ)
  Cover Photos (4 ภาพ)
  Profile Pictures (3 ภาพ)
  ทั้งหมด
  เอกสารดาวน์โหลด
  ตัวอย่างกำหนดการหลักสูตร ๓ วัน ๒ คืน ณ มจร.วังน้ ...
  แผนผังที่นั่ง
  แบบรายงานการปฏิบัติงานของหัวหน้าทดลองปฏิบัติงานและ ...
  อบรมค่ายวัยใส
  อยู่ระหว่างจัดเตรียมข้อมูล
  อบรมคุณธรรมจริยธรรม
  อยู่ระหว่างจัดเตรียมข้อมูล
  ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม สถาบันวิปัสสนาธุระ
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
  โทร. 0 3524 8008
  E-mail: charnb008@gmail.com, ch_koki@hotmail.com, happiness2009@hotmail.com