วันที่ปฏิบัติธรรม หลักสูตร สำหรับ รับ สมัครล่าสุด
( 23/5/2560)
26/5/2560 ถึง 28/5/2560
(3 วัน 2คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๖ /๒๕๖๐
ประชาชนทั่วไป 100 64 คน
(รับได้อีก 36)
23/6/2560 ถึง 25/6/2560
(3 วัน 2คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๘ /๒๕๖๐
ประชาชนทั่วไป 100 13 คน
(รับได้อีก 87)
3/7/2560 ถึง 9/7/2560
(7 วัน 6คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๙ /๒๕๖๐
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๙ /๒๕๖๐ (ปฏิบัติธรรมวันเข้าพรรษา)
ประชาชนทั่วไป 100 6 คน
(รับได้อีก 94)
28/7/2560 ถึง 30/7/2560
(3 วัน 2คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๒๐ /๒๕๖๐
ประชาชนทั่วไป 100 2 คน
(รับได้อีก 98)
10/8/2560 ถึง 14/8/2560
(5 วัน 4คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๒๑ /๒๕๖๐
ประชาชนทั่วไป 100 3 คน
(รับได้อีก 97)
25/8/2560 ถึง 27/8/2560
(3 วัน 2คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๒๒ /๒๕๖๐
ประชาชนทั่วไป 100 0 คน
(รับได้อีก 100)
1/9/2560 ถึง 3/9/2560
(3 วัน 2คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๒๓ /๒๕๖๐
ประชาชนทั่วไป 100 0 คน
(รับได้อีก 100)
20/9/2560 ถึง 24/9/2560
(5 วัน 4คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๒๔ /๒๕๖๐
ประชาชนทั่วไป 100 0 คน
(รับได้อีก 100)
6/4/2560 ถึง 20/8/2560
(137 วัน 136คืน)
ปฏิบัติธรรมเบื้องต้น ครั้งที่ ๒
อุปถัมภ์โดย คุณหญิงสมปอง วรรณิสสร
ประชาชนทั่วไป 0 0 คน
(รับได้อีก 0)
7/4/2560 ถึง 10/9/2560
(157 วัน 156คืน)
ปฏิบัติธรรมเบื้องต้น ครั้งที่ ๓
อุปถัมภ์โดย คุณหญิงสมปอง วรรณิสสร
ประชาชนทั่วไป 0 0 คน
(รับได้อีก 0)
12/10/2560 ถึง 15/10/2560
(4 วัน 3คืน)
ปฏิบัติธรรมเบื้องต้น ครั้งที่ ๔
อุปถัมภ์โดย คุณหญิงสมปอง วรรณิสสร
ประชาชนทั่วไป 0 0 คน
(รับได้อีก 0)
5/12/2560 ถึง 11/12/2560
(7 วัน 6คืน)
ปฏิบัติธรรมเบื้องต้น ครั้งที่ ๕
อุปถัมภ์โดย คุณหญิงสมปอง วรรณิสสร
ประชาชนทั่วไป 0 0 คน
(รับได้อีก 0)