วันที่ปฏิบัติธรรม หลักสูตร สำหรับ รับ สมัครล่าสุด
( 24/7/2560)
28/7/2560 ถึง 30/7/2560
(3 วัน 2คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๒๐ /๒๕๖๐
ประชาชนทั่วไป 150 95 คน
(รับได้อีก 55)
10/8/2560 ถึง 14/8/2560
(5 วัน 4คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๒๑ /๒๕๖๐
ประชาชนทั่วไป 100 15 คน
(รับได้อีก 85)
25/8/2560 ถึง 27/8/2560
(3 วัน 2คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๒๒ /๒๕๖๐
ประชาชนทั่วไป 100 2 คน
(รับได้อีก 98)
1/9/2560 ถึง 3/9/2560
(3 วัน 2คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๒๓ /๒๕๖๐
ประชาชนทั่วไป 100 8 คน
(รับได้อีก 92)
20/9/2560 ถึง 24/9/2560
(5 วัน 4คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๒๔ /๒๕๖๐
ประชาชนทั่วไป 100 1 คน
(รับได้อีก 99)
7/9/2560 ถึง 10/9/2560
(4 วัน 3คืน)
หลักสูตรวิปัสนาเบื้องต้น ครั้งที่ ๓
อุปถัมภ์โดย คุณหญิงสมปอง วรรณิสสร
ประชาชนทั่วไป 100 0 คน
(รับได้อีก 100)
12/10/2560 ถึง 15/10/2560
(4 วัน 3คืน)
หลักสูตรวิปัสนาเบื้องต้น ครั้งที่ ๔
อุปถัมภ์โดย คุณหญิงสมปอง วรรณิสสร
ประชาชนทั่วไป 100 1 คน
(รับได้อีก 99)
5/12/2560 ถึง 11/12/2560
(7 วัน 6คืน)
หลักสูตรวิปัสนาเบื้องต้น ครั้งที่ ๕
อุปถัมภ์โดย คุณหญิงสมปอง วรรณิสสร
ประชาชนทั่วไป 100 1 คน
(รับได้อีก 99)