วันที่ 30/12/2561  ถึง 01/01/2562 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ (เทศกาลปีใหม่)   มีผู้สมัคร 46 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ  ที่อยู่  วันที่สมัคร
       1    นางสาวสิริพรรณ   กรุงเทพมหานคร  13 พฤศจิกายน 2561
       2    นางอรุณรัตน์   นนทบุรี  13 พฤศจิกายน 2561
       3    นายธนชัย   กรุงเทพมหานคร  12 พฤศจิกายน 2561
       4    นางสาวภาวิศา   กรุงเทพมหานคร  11 พฤศจิกายน 2561
       5    นางสาวอาภา   กรุงเทพมหานคร  11 พฤศจิกายน 2561
       6    นางสาววิไลลักษณ์   กรุงเทพมหานคร  11 พฤศจิกายน 2561
       7    6683420970วิลาสลักษณ์   กรุงเทพมหานคร  10 พฤศจิกายน 2561
       8    นายนิติธร   กรุงเทพมหานคร  8 พฤศจิกายน 2561
       9    นายธนะกิจ   กรุงเทพมหานคร  8 พฤศจิกายน 2561
       10    น.ส.กิติยา   กรุงเทพมหานคร  7 พฤศจิกายน 2561
       11    นายอธิตย์   กรุงเทพมหานคร  7 พฤศจิกายน 2561
       12    นางสาวสิริพร   กรุงเทพมหานคร  7 พฤศจิกายน 2561
       13    นางสาวนิรมิต   กรุงเทพมหานคร  6 พฤศจิกายน 2561
       14    นางสาวสุภัค   นนทบุรี  4 พฤศจิกายน 2561
       15    นางสาวศศิธร   นนทบุรี  4 พฤศจิกายน 2561
       16    นายพรเลิศ   กรุงเทพมหานคร  4 พฤศจิกายน 2561
       17    ด.ญ.ณัฐพิมล   นครนายก  3 พฤศจิกายน 2561
       18    นางภรณ์พิชชา   นครนายก  3 พฤศจิกายน 2561
       19    นายอาทิตย์   นครปฐม  1 พฤศจิกายน 2561
       20    นางสาวสิวิภรณ์   นครปฐม  1 พฤศจิกายน 2561
       21    นางอรวรรณ   กรุงเทพมหานคร  31 ตุลาคม 2561
       22    นางสาวบุษยา   กรุงเทพมหานคร  31 ตุลาคม 2561
       23    นายชายะ   พระนครศรีอยุธยา  29 ตุลาคม 2561
       24    นางสาวสุธาทิพย์   ขอนแก่น  29 ตุลาคม 2561
       25    นางรจนา   ชลบุรี  29 ตุลาคม 2561
       26    นางอริศรา   นนทบุรี  29 ตุลาคม 2561
       27    นางสาว ประไพ   ปทุมธานี  26 ตุลาคม 2561
       28    นางสาวศิริพร   กรุงเทพมหานคร  24 ตุลาคม 2561
       29    นางสาววรนุช   กรุงเทพมหานคร  24 ตุลาคม 2561
       30    นายสุพจน์   กรุงเทพมหานคร  24 ตุลาคม 2561
       31    น.ส.ชไมพร   กรุงเทพมหานคร  22 ตุลาคม 2561
       32    ธัญญา   ปทุมธานี  22 ตุลาคม 2561
       33    นางสาวณัฐณิชา   กรุงเทพมหานคร  21 ตุลาคม 2561
       34    นางจอมใจ   กรุงเทพมหานคร  21 ตุลาคม 2561
       35    นายสนธยา   กรุงเทพมหานคร  21 ตุลาคม 2561
       36    นางสาวช่อลดา   ปทุมธานี  13 ตุลาคม 2561
       37    นากฤษณ์กวิน   ปทุมธานี  13 ตุลาคม 2561
       38    นางสาวชลทิชา   กรุงเทพมหานคร  10 ตุลาคม 2561
       39    นางสาววริศรา   กรุงเทพมหานคร  9 ตุลาคม 2561
       40    นางสาวโชติกา   กรุงเทพมหานคร  8 ตุลาคม 2561
       41    นางสาวแพรวา   ปทุมธานี  8 ตุลาคม 2561
       42    นางสาวพัณณภัทร์   นครปฐม  8 ตุลาคม 2561
       43    นางสาวนฤมล   สมุทรปราการ  8 ตุลาคม 2561
       44    นางชัญญานุช   ปทุมธานี  7 ตุลาคม 2561
       45    น.ส.ศุภาวีร์   กรุงเทพมหานคร  7 ตุลาคม 2561
       46    นางสาวธรรศญา   กรุงเทพมหานคร  5 ตุลาคม 2561
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์:
035-248000 ต่อ 8139, 8144
E-mail:
vipassana.officer@gmail.com
happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู สมัครเป็นอาจารย์สอนสถานศึกษาทั่วประเทศ