วันที่ 23/11/2561  ถึง 25/11/2561 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒   มีผู้สมัคร 15 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ  ที่อยู่  วันที่สมัคร
       1    นางสาวปราณี   กรุงเทพมหานคร  17 ตุลาคม 2561
       2    นางสาวพัชรินทร์   สมุทรปราการ  14 ตุลาคม 2561
       3    นางสาวทัศนีย์วรรณ   สมุทรปราการ  14 ตุลาคม 2561
       4    นางสาวสุรัตน์   กรุงเทพมหานคร  9 ตุลาคม 2561
       5    นางลาวัลย์   นนทบุรี  9 ตุลาคม 2561
       6    นางสาวนิษฐกานต์   กรุงเทพมหานคร  5 ตุลาคม 2561
       7    นายอุบล   ปทุมธานี  4 ตุลาคม 2561
       8    นางสาวกรกนก   กรุงเทพมหานคร  27 กันยายน 2561
       9    นางสาวฐิตาภา   กรุงเทพมหานคร  27 กันยายน 2561
       10    นางภาวิณี   กรุงเทพมหานคร  25 กันยายน 2561
       11    นางภาวิณี   กรุงเทพมหานคร  25 กันยายน 2561
       12    นางสุพาพร   กรุงเทพมหานคร  25 กันยายน 2561
       13    นายติณณภพ   กรุงเทพมหานคร  23 กันยายน 2561
       14    นางลลดา   ปทุมธานี  14 กันยายน 2561
       15    นางสาวจุฬาภรณ์   พระนครศรีอยุธยา  11 กันยายน 2561
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์:
035-248000 ต่อ 8139, 8144
E-mail:
vipassana.officer@gmail.com
happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู สมัครเป็นอาจารย์สอนสถานศึกษาทั่วประเทศ