วันที่ 09/11/2561  ถึง 11/11/2561 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒   มีผู้สมัคร 25 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ  ที่อยู่  วันที่สมัคร
       1    นายชายะ   พระนครศรีอยุธยา  18 ตุลาคม 2561
       2    นายพร้อมพงศ์   สมุทรปราการ  13 ตุลาคม 2561
       3    นางสาวสุนิสา   กรุงเทพมหานคร  12 ตุลาคม 2561
       4    นางจุฑาพร   ปทุมธานี  12 ตุลาคม 2561
       5    นางพจนีย์   ปทุมธานี  12 ตุลาคม 2561
       6    นางสาวประไพพรรณ์   ปทุมธานี  12 ตุลาคม 2561
       7    นางจันทร์เพ็ญ   ปทุมธานี  12 ตุลาคม 2561
       8    นางสาวชนิดาภา   กรุงเทพมหานคร  12 ตุลาคม 2561
       9    นางสาวอุษณีย์   นนทบุรี  12 ตุลาคม 2561
       10    นายสันติ   นนทบุรี  12 ตุลาคม 2561
       11    นางสาวเนตรพิรุฬห์   กรุงเทพมหานคร  11 ตุลาคม 2561
       12    นางสาวขวัญตา   พระนครศรีอยุธยา  11 ตุลาคม 2561
       13    นางสาวชลธิชา   ลพบุรี  11 ตุลาคม 2561
       14    นางพิมพ์พิชชา   ลพบุรี  11 ตุลาคม 2561
       15    นายภานุวัฒน์   กรุงเทพมหานคร  9 ตุลาคม 2561
       16    นายอุบล   ปทุมธานี  4 ตุลาคม 2561
       17    นางสาวขวัญหทัย   กรุงเทพมหานคร  4 ตุลาคม 2561
       18    นางสาวรชต   กรุงเทพมหานคร  28 กันยายน 2561
       19    นางสาวกัลยา   กรุงเทพมหานคร  28 กันยายน 2561
       20    นายติณณภพ   กรุงเทพมหานคร  23 กันยายน 2561
       21    พ.ต.ต.หญิงสมมาตร์   สระบุรี  15 กันยายน 2561
       22    นางลฎาภา   กรุงเทพมหานคร  11 กันยายน 2561
       23    นางลักษิกา   กรุงเทพมหานคร  11 กันยายน 2561
       24    นางวงเดือน   กรุงเทพมหานคร  11 กันยายน 2561
       25    นายสุเทพ   กรุงเทพมหานคร  11 กันยายน 2561
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์:
035-248000 ต่อ 8139, 8144
E-mail:
vipassana.officer@gmail.com
happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู สมัครเป็นอาจารย์สอนสถานศึกษาทั่วประเทศ