รุ่น   วันที่ 12/10/2560  ถึง 15/10/2560 หลักสูตร หลักสูตรวิปัสนาเบื้องต้น ครั้งที่ ๔   มีผู้สมัคร 1 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ          ที่อยู่    วันที่สมัคร
       1   ปราณี          ปทุมธานี    5 มิถุนายน 2560