รุ่น   วันที่ 12/10/2560  ถึง 15/10/2560 หลักสูตร ปฏิบัติธรรมเบื้องต้น ครั้งที่ ๔   มีผู้สมัคร 0 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ          ที่อยู่    วันที่สมัคร