รุ่น   วันที่ 1/9/2560  ถึง 3/9/2560 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๒๓ /๒๕๖๐   มีผู้สมัคร 2 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ          ที่อยู่    วันที่สมัคร
       1   อรวรรญา          นนทบุรี    26 มิถุนายน 2560
       2   ปราณี          ปทุมธานี    5 มิถุนายน 2560