รุ่น   วันที่ 10/8/2560  ถึง 14/8/2560 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๒๑ /๒๕๖๐   มีผู้สมัคร 6 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ          ที่อยู่    วันที่สมัคร
       1   ภิรัชญา          กรุงเทพมหานคร    27 มิถุนายน 2560
       2   สุวรรณา          กรุงเทพมหานคร    26 มิถุนายน 2560
       3   ลัดดา          ปทุมธานี    6 มิถุนายน 2560
       4   สุมน          กรุงเทพมหานคร    14 พฤษภาคม 2560
       5   ศิริมา          นนทบุรี    14 พฤษภาคม 2560
       6   ภัทราพร          ปทุมธานี    28 เมษายน 2560