รุ่น   วันที่ 28/7/2560  ถึง 30/7/2560 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๒๐ /๒๕๖๐   มีผู้สมัคร 2 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ          ที่อยู่    วันที่สมัคร
       1   ชรินทร์พรรณ          กรุงเทพมหานคร    22 พฤษภาคม 2560
       2   หทัยถวิล          กรุงเทพมหานคร    17 พฤษภาคม 2560