รุ่น   วันที่ 3/7/2560  ถึง 9/7/2560 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๙ /๒๕๖๐   มีผู้สมัคร 4 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ          ที่อยู่    วันที่สมัคร
       1   กิตติมา          กรุงเทพมหานคร    25 เมษายน 2560
       2   น.ส. นิรอน          กรุงเทพมหานคร    28 มีนาคม 2560
       3   น.ส. สุพันวดี          กรุงเทพมหานคร    26 มีนาคม 2560
       4   นางอติภา          กรุงเทพมหานคร    26 มีนาคม 2560