รุ่น   วันที่ 3/7/2560  ถึง 9/7/2560 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๙ /๒๕๖๐   มีผู้สมัคร 2 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ          ที่อยู่    วันที่สมัคร
       1   น.ส. สุพันวดี          กรุงเทพมหานคร    26 มีนาคม 2560
       2   นางอติภา          กรุงเทพมหานคร    26 มีนาคม 2560