รุ่น   วันที่ 23/6/2560  ถึง 25/6/2560 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๘ /๒๕๖๐   มีผู้สมัคร 13 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ          ที่อยู่    วันที่สมัคร
       1   น.ส.สุพิชญ์รดา          ฉะเชิงเทรา    22 พฤษภาคม 2560
       2   นพดล          สมุทรปราการ    21 พฤษภาคม 2560
       3   เบญจมาศ          สมุทรปราการ    20 พฤษภาคม 2560
       4   อรอนงค์          กรุงเทพมหานคร    19 พฤษภาคม 2560
       5   พรวรินท์          กระบี่    19 พฤษภาคม 2560
       6   อุบลรัตน์          กรุงเทพมหานคร    12 พฤษภาคม 2560
       7   เกตุวดี          กรุงเทพมหานคร    12 พฤษภาคม 2560
       8   นางธัญญรัตน์          นนทบุรี    19 เมษายน 2560
       9   สุพาพร          กรุงเทพมหานคร    4 เมษายน 2560
       10   นางสาวกนกอร          กรุงเทพมหานคร    30 มีนาคม 2560
       11   นางสาวธัญชยพร          กรุงเทพมหานคร    22 มีนาคม 2560
       12   นายณัฐพัช          กรุงเทพมหานคร    22 มีนาคม 2560
       13   นางสาวธัญลักษณ์          กรุงเทพมหานคร    23 พฤศจิกายน 2559