รุ่น   วันที่ 26/5/2560  ถึง 28/5/2560 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๖ /๒๕๖๐   มีผู้สมัคร 2 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ          ที่อยู่    วันที่สมัคร
       1   Radanut          กรุงเทพมหานคร    30 มีนาคม 2560
       2   ชัยยนันทน์          นนทบุรี    16 มีนาคม 2560