หลักสูตรปฏิบัติธรรม
ประชาชนทั่วไป
พัฒนาองค์กร
นิสิต
เด็กและเยาวชน
นานาชาติ
วิปัสสนาพื้นฐาน


การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
หลักสูตรวิปัสสนาสำหรับบุคคลทั่วไป
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

--------0--------

           การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน หลักสูตรวิปัสสนาสำหรับบุคคลทั่วไป เป็นหลักสูตรสำหรับอุบาสก-อุบาสิกา ให้ได้ปฏิบัติธรรมตามแนวทางของสติปัฏฐาน ๔
ถือศีล ๘ นุ่งขาวห่มขาว เพื่อที่จะแสวงหาความสุขสงบร่มเย็นให้แก่ชีวิตตามแนวทางพระพุทธศาสนา จัดขึ้นเดือนละ ๒ ครั้งในสัปดาห์แรกและสัปดาห์สุดท้ายของเดือน โดยมี
พระวิปัสสนาจารย์สอนและสอบอารมณ์โยคีผู้ปฏิบัติ ตามแนวทางสำหรับการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่ถูกต้อง ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าปฏิบัติได้ด้วยตนเอง รับครั้งละ ๑๕๐ ท่าน
 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ผู้มีจิตศรัทธา สามารถบริจาคปัจจัยเข้ากองทุนวิปัสสนาธุระตามกำลังศรัทธา

หลักสูตรการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน
คำอธิบายหลักสูตร

: Download (4 kb)
: Download (4 kb)
: Download (4 kb)
: Download (4 kb)
: Download (4 kb)
: Download (4 kb)
สมัครเข้าร่วมหลักสูตรนี้